Sprawozdanie roczne 2006: stan problemu narkotykowego w Europie


Wersja do wydruku

Pliki w formacie PDF do wydruku w różnych wersjach językowych dostępne są w części do pobrania.


Zapraszamy do zapoznania się z rocznym sprawozdaniem agencji UE ds. narkotyków.

  • Ogólny zarys zjawiska narkomanii w 29 krajach Europy.

  • Fakty, liczby oraz analizy dotyczące narkotyków: dla całej Europy oraz w poszczególnych krajach.

  • Najnowsze tendencje oraz reakcje społeczne, prawne i polityczne.

Najważniejsze wiadomości i kluczowe dane zostały ujęte w prezentacji PowerPoint.

Gdzie zacząć:

  • Strona główna, zawierająca spis treści, zapewnia łatwy dostęp do różnych części sprawozdania.

  • Biblioteka danych zawiera odsyłacze do danych, liczb oraz źródeł wykorzystanych w sprawozdaniu.

  • Sprawozdanie roczne uzupełniać będą trzy Wybrane zagadnienia (w języku angielskim): „Polityka antynarkotykowa krajów UE: Czy tylko substancje nielegalne?”; „Zażywanie narkotyków przez kobiety i mężczyzn — odpowiedź na problem z perspektywy płci” oraz „Używanie narkotyków w miejscach rekreacyjnych”.

  • Biuletyn Statystyczny 2006 zawiera pełny zestaw tabel źródłowych, na których oparta jest analiza statystyczna w niniejszym sprawozdaniu. Biuletyn zawiera również dalsze dane dotyczące zastosowanej metodologii oraz ponad 100 dodatkowych wykresów statystycznych.

  • Profile danych krajowych przedstawiają graficzne podsumowanie kluczowych aspektów sytuacji narkotykowej w poszczególnych krajach.

  • Sprawozdania krajowe Państw Członkowskich oraz Norwegii zawierają szczegółowe opisy i analizy zjawiska narkomanii w poszczególnych krajach.